Klovniposteljoonit mukana vanhusten parissa tehtävässä kulttuurityössä

Taide tulee kylään – ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämistämistä

Taide tulee kylään – Tampereen ikäihmiset saavat syksystä alkaen luokseen klovniposteljooneja, unelmien toteuttajia ja tarinankerääjiä
 
Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä Taiteen edistämiskeskus julistivat maaliskuussa avoimen haun, jossa etsittiin taiteellisen toiminnan ja luovien menetelmien toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseen.
Ehdotuksia toimintamalleista saatiin taiteilijoilta, taideyhteisöiltä, yhdistyksiltä, osuuskunnilta ja yrityksiltä yli 60 kappaletta. Hakemuksia käsitteli asiantuntijaraati, jossa oli edustus Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, asumispalveluista, kotihoidosta, sairaala- ja kuntoutuspalveluista sekä Tampereen vanhusneuvostosta ja Taiteen edistämiskeskuksesta.
Toteutettavaksi valittiin ideoita, joissa taiteellinen laatu yhdistyi tavoitteeseen yksinäisyyden vähentämisestä ja joissa oli panostettu toiminnan mahdollisuuksin vaikuttaa ikäihmisten arkeen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Toteutettavissa hankkeissa luodaan taiteella yhteyksiä ihmisten välille ja suhtaudutaan ikäihmisiin toimivina, tuntevina ja tahtovina ihmisinä. Pääosin ne tulevat kohdentumaan kotihoidon piirissä oleviin ikääntyneisiin asiakkaisiin.Yhteensä hankkeseen valittiin neljä projektia, Sisä-suomen Tanssin aluekeskuksen Taide Kylässä- hanke, Kulttuuriosuuskunta Kiidon Ikäihmisten arjen unelmia-hanke, Klovniposteljoonit- hanke ja Jyrki Liikkan Huumorityöpaja- kokonaisuus. 


Klovniposteljoonit  tuovat ikäihmisten arkeen iloisia kohtaamisia, uusia yhteyksiä ja tärkeiden asioiden jakamista. Anne Savitie, Johanna Peltola ja Marja Skaffari työryhmänä toteuttavat klovneriaan, performanssiin ja kirjoittamiseen pohjaavan toimintamallin kotihoidossa ja sairaala- ja kuntoutuspalveluissa. Projektissa kirjoitetaan kortteja ja kirjeitä yhdessä ikääntyneiden kanssa ja löydetään kirjeenvaihtokavereita eri-ikäisistä lähialueen asukkaista. Projektissa järjestetään osallistujille myös juhlia, joissa he kohtaavat kirjeenvaihtokavereitaan.

Lisätietoa:
Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Ikäihmisten virkistysrahasto
Suunnittelija
Jaana Ylänen
puhelin 040 800 7874
sähköposti Jaana.Ylanen@tampere.fi

Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija
Arttu Haapalainen
puhelin 0295 330 843
sähköposti arttu.haapalainen@taike.fi

Kommentit

Suositut tekstit